„Porozmawiajmy o tolerancji”

Życzliwość, wrażliwość na drugiego człowieka i umiejętność ujrzenia go w nowym, pozbawionym stereotypów świetle jest nieodzownym warunkiem kształtowania postawy tolerancji, będącej nieodzownym elementem przyjaznego funkcjonowania, współpracy w zróżnicowanym społeczeństwie. Podczas zajęć uczestnicy dzięki kilku wspólnie wykonanym ćwiczeniom będą mogli zweryfikować swój sposób spostrzegania i oceniania innych.
CELE ZAJĘĆ:

  • zrozumienie powstawania i funkcjonowania stereotypu i uprzedzeń,
  • uczenie empatii w stosunku do “innych”,
  • zwiększenie zrozumienia dla osobistych konsekwencji przynależności do poszczególnych grup osób,
  • kształtowanie umiejętności bycia tolerancyjnym,
  • poznanie, utrwalenie terminów związanych z pojęciem tolerancja,
  • umiejętność rozpoznania i oceny zachowania kwalifikującego się jako tolerancyjne lub nietolerancyjne.

Zajęcia skierowane były do młodzieży gimnazjalnej (także dla szóstoklasistów ze szkół podstawowych).

Zajęcia odbywały się w dniach 6-10 IV oraz 21-30 IV 2009 r. Czas trwania zajęć to ok. dwie godziny lekcyjne.

Zajęcia były prowadzonę metodami aktywnymi, czyli z udziałem młodzieży. Były to głównie wspólne dyskusje i prace w małych grupach.

Zajęcia prowadziła Joanna Wieczorek, członek Stowarzyszenia Razem dla Innych, koordynatorka projektu skierowanego do młodzieży: “Razem na rzecz tolerancji, razem przeciw dyskryminacji”.